See pood kasutab küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, et saaksime parandada oma kogemusi meie saitidel.

close

APshop asub Eestis ja saadab kauba üle maailma.

TELLIMINE JA TARNE

KÄESOLEV DOKUMENT ON TELLIMUSE VORMISTAMISE, SELLE TASUMISE JA KOHALETOIMETAMISE KORRA LÜHIKIRJELDUS, MIS ON KOOSTATUD OSTU-MÜÜGI TINGIMUSTE ALUSEL INTERNETIPOES APSHOP.EU. ANTUD DOKUMENT EI OLE LEPING. VAIDLUSTE LAHENDAMISEL OSAPOOLED JUHINDUVAD OSTU-MÜÜGI TINGIMUSTEST. JUHUL, KUI MINGI OSA KÄESOLEVAST DOKUMENDIST EI VASTA OSTU-MÜÜGI TINGIMUSTELE, kehtivad OSTU-MÜÜGI TINGIMUSTED.

Internetipoe apshop.eu külastamisel ja registreerudes selle kasutajana, te automaatselt nõustute ostu-müügi tingimustega, konfidentsiaalsuse avalduse ja internetipoe kasutamise tingimustega ja omandate ostja staatuse. 

Ostjaks võib olla iga mistahes riigi territooriumil elav ja tegutsev eraisik või firma. Piiranguid võib rakendada üksnes riikidele, milliste suhtes kehtivad mingid keelud, embargo või muud majanduslikud, looduslikud, poliitilised ja muud takistused, mis ei sõltu ei internetipoest ega Müüjast

Tarbijaks Eesti Vabariigi seadusandluse tähenduses on füüsiline isik, kes sõlmib tehingu, mis ei ole seotud iseseisva majandus- või kutsetegevuse teostamisega.

Internetipoe apshop.eu operaatoriks on firma Profmotors OÜ.

TELLIMUSE VORMISTAMINE
Tellimuse vormistamiseks kasutaja peab läbima registreerimise. Peale registreerimist kasutaja suhtes avatakse vastav arvestuskanne. Edasisi tellimusi teostatakse selle arvestuskande kaudu. Registreerimisel kasutaja märgib ära kõik andmed, mis on tähistatud täitmiseks kohustuslikena. Internetipood võib nõuda muud teavet, mis on vajalik tellimuse teostamiseks.

Kõik kaubad kataloogis on sorteeritud kategooriate järgi. Kasutaja valib vajaliku kauba ja lisab selle tellimusse vastaval nupul klikkimise teel. Igale kaubale on märkusena lisatud lühikirjeldus ja äratoodud selle hind. Kauba kaart võib ka sisaldada viidet mingitele piirangutele. Kui kaubaühik on kaubanduskäibes piiratud kaup vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele, seda ei ole võimalik edasi saata posti teel, selle kättesaamiseks Ostja peab isiklikult ilmuma internetipoe operaatorfirma keskkontorisse ja esitama kõik vajalikud litsentsid, load jt. Käibes piiratud kaup väljastatakse Ostjale üksnes peale nimetatud litsentside, lubade jt. kontrollimist.

Kaubaühiku hind kataloogis on toodud koos käibemaksuga. Käibemaksu ei võeta juriidilistelt isikutelt ja füüsilisest isikust ettevõtjatelt, EL riikide (välja arvatud Eesti Vabariik) mitteresidentidelt tingimusel, et juriidiliste isikust või füüsilisest isikust ettevõtjast ostja esitab internetipoe operaatorile kehtiva VAT numbri. 

Kauba kohaletoimetamist teostatakse pärast selle tasumist. Tasu teostatakse peale tellimuse vormistamist. Tasu võib teostada nii pangaülekandega kui ka krediitkaartidega. Tarbija staatust omav Ostja võib kasutada 50% ettemaksu õigust. Sellisel juhul kaupa ei saa saata posti teel või kulleriga ning ostja peab iseseisvalt ilmuma internetipoe operaatorfirma keskkontorisse selle kättesaamiseks ja ülejäänud maksumuse osa tasumiseks.

Tarbija staatust omaval Ostjal on õigus tagastada kaup Müüjale 14 kalendripäeva jooksul selle kättesaamise hetkest arvates, kui kaup mingil põhjusel ei vasta Ostja vajadustele ja ootustele. Kauba tagastamise korral 14 kalendripäeva jooksul selle kättesaamise hetkest arvates, Ostjale tagastatakse kauba väärtus täies mahus välja arvatud kohalevedamiskulud. Käesolev reegel laieneb üksnes kauba soetamisel internetipoe kaudu. Ostja sellisel juhul on kohustatud säilitama kauba komplektsuse ja pakendi terviklikkuse.

KAUBA KOHALETOIMETAMINE
Kauba kohaletoimetamist teostatakse pärast selle täielikku tasumist. Kohaletoimetamist teostab postiasutus või kullerfirmad. Kõik kaubad pakendatakse nõuetekohaselt, kantakse nimestikku ja antakse üle vedajale. Müüja vastutus kauba kohaletoimetamisel väljapoole Eesti Vabariiki, lõpeb kauba vedajale üleandmise hetkest arvates. Kauba kohaletoimetamisel Eesti Vabariigis müüja vastutus lõpeb kauba Ostja poolt kättesaamise hetkest arvates.

Kauba kohaletoimetamise maksumust arvutatakse automaatselt vedajate poolt esitatud hindade alusel. 

Müüja annab kauba üle vedajale kohaletoimetamiseks 1-15 päeva jooksul kauba täieliku tasumise hetkest arvates (täpsem tarneaeg on iga toote leheküljel eraldi välja toodud). Juhul, kui kaup laos puudub, Müüja võtab ühendust Ostjaga ja nimetab uue kauba vedajale üleandmise tähtaja. Ostjal on õigus loobuda tellimusest, kui pakutud kohaletoimetamise tähtaeg talle ei sobi.

OSTJA KANNAB VASTUTUST JA ON KOHUSTATUD TÄIES ULATUSES HÜVITAMA KÕIK KULUD, MIS ON SEOTUD VEDAJALT KAUBA VASTUVÕTMISEST KEELDUMISEGA JA SELLE TAGASISAATMISEGA MÜÜJALE.

GARANTII JA KAUBA TAGASTAMINE
Garantiiaeg sõltub ostja staatusest.

Tarbija staatust omava Ostja jaoks kehtib üldine, Eesti Vabariigi seadusandluses ettenähtud pretensioonide esitamise tähtaeg,  mis on 24 kuud. Juhul, kui kauba tootja garantii on pikem, kui seadusandluses ettenähtud tähtaeg, kehtib tootja garantii.

Tarbija staatust mitteomavate ostjate jaoks garantiiaja kehtestab tootja.

Tootja garantiiaeg tuuakse ära kauba kirjelduses või saatedokumentides.

Garantiijuhtumi tekkimisel Ostja peab viivitamatult teavitama Müüjat, kirjeldama probleemi iseloomu ja saatma kauba koos soetamist tõendavate dokumentidega Müüjale.

Kauba tagastamiseks Ostjale nii selle tagastamisel garantiiremondi või vahetuse teostamiseks, kui ka lepingu ülesütlemisel 14 päeva jooksul, Ostja kohustub kauba täielikult komplekteerima, pakendama kauba selliselt, et tagada selle säilimine transportimisel ja kandma peale vajaliku markeeringu. Müüja teavitab Ostjat remondi või vahetuse teostamise tähtajast pärast kauba kättesaamist

VAIDLUSTE LAHENDAMISE KORD
Vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele Eesti Vabariigi territooriumil. Vaidlus kuulub lahendamisele läbirääkimiste teel.

Juhul, kui läbirääkimiste läbiviimise käigus osapooled ei saavuta vaidluseseme suhtes kokkulepet, vaidlus edastatakse läbivaatamiseks Harju Maakohtule.


No products

To be determined Shipping
0,00 € Tax
0,00 € Kokku:

Prices are tax included

Kassasse