See pood kasutab küpsiseid ja muid tehnoloogiaid, et saaksime parandada oma kogemusi meie saitidel.

close

INTERNETILEHEKÜLJE KASUTAMISE ALUSTINGIMUSED

Tingimuste aktsept
KÜLASTADES INTERNETIPOE APSHOP.EU, MILLE OPERAATORIKS ON FIRMA PROFMOTORS OÜ (EDASPIDI FIRMA), TALLINN ESTONIA, KODULEHEKÜLGE, TE KINNITATE, ET TE OLETE LÄBILUGENUD JA NÕUSTUTE TÄITMA KÄESOLEVAID TINGIMUSI, OSTU-MÜÜGI TINGIMUSI JA KONFIDENTSIAALSUSE AVALDUSES TOODUD TINGIMUSI. KUI TE EI OLE NÕUS MISTAHES ÜLALTOODUD TINGIMUSTE VÕI KÄESOLEVAS DOKUMENDIS TOODUD TINGIMUSTEGA, TE PEATE VIIVITAMATULT LAHKUMA SELLELT LEHEKÜLJELT.

Teade autoriõigusest
Kogu internetipoes apshop.eu esitatud teave on autoriõiguste kaitse objekt. Autoriõigusi omab Firma või muu materjali looja. Kuid Teil on õigus vaadata, kopeerida, väljaprintida ja levitada materjali antud leheküljelt seni, kui:

1. materjali kasutatakse informatiivsetel eesmärkidel;
2. materjali kasutatakse mittetulunduslikel eesmärkidel;
3. materjali koopia sisaldab viidet vastavatele autoriõigustele;
4. kasutajal on õigus levitada käesolevale leheküljele paigutatud materjali seni, kui materjal(i):
    4.1.  kasutatakse informatiivsetel eesmärkidel;
    4.2.  kasutatakse mittetulunduslikel eesmärkidel;
    4.3.  sisaldab endas viidet vastavatele autoriõigustele;
    4.4.  ei oma konfidentsiaalse teabe staatust.

Kolmandate isikute autoriõigused ja autoriõiguste esindaja
Firma austab ja järgib kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi ja meie ootame oma kasutajatelt sama. Meie jätame endale õiguse, omal äranägemisel, peatada juurdepääsu õigust kasutajatel , kes rikuvad kolmandate isikute intellektuaalomandi õigust. 

Kui Teie leiate, et teie intellektuaalomandit on kopeeritud meie leheküljel autoriõiguste rikkumisega, palun, saatke meie autoriõiguste esindajale järgmine informatsioon:

1. õiguse omaniku nimel tegutseva isiku volitused;
2. autoriõigustega kaitstud materjali kirjeldus, mis, teie arvates, osutus autoriõiguste rikkumise esemeks;
3. autoriõigustega kaitstud materjali paigutus meie leheküljel;
4. teie aadress, telefoninumber ja e-posti aadress, mille kaudu me saaksime teiega ühendust võtta;
5. avaldus teilt puudutavalt seda, et te olete veendunud selles, et vaidlustatud õigusele ei ole antud kasutamisluba autoriõiguste valdaja, tema agendi poolt või seadusea; ja
6. avaldus teilt selle kohta, et teave teie teates on õige, ja teie olete autoriõiguste omanik või volitatud tegutsema õiguse omaniku nimel. 

Autoriõiguste esindajaks on firma Profmotors OÜ. Pretensioonide esitamiseks autoriõiguste rikkumise kohta meie internetipoe koduleheküljel, pöörduge aadressil:

Profmotors OÜ
Männiku tee 96G,Tallinn,Estonia
Phone: +372 5333 2343
E-mail: info@apshop.eu

Kaubamärgid ja teenindusmärgid
APSHOP.EU on firma Profmotors OÜ kaubamärk. Te ei tohi kasutada seda ja mistahes teisi Firmale kuuluvaid  kaubamärke ja teenindusmärke ilma Firma kirjaliku loata. 

Viide garantiide puudumisele
Firma püüab võimaldada täpset teavet internetipoe apshop.eu koduleheküljel, kuid ei võta endale vastutust esitatud teabe usaldusväärsuse eest. Firma võib igal ajal ilma spetsiaalse hoiatuseta teha muudatusi internetipoe ipscstore.eu  koduleheküljele paigutatud või kaupade ja teenuste kirjelduses toodud teabesse.

Internetipoe apshop.eu koduleheküljel avaldatud materjali esitatakse «nagu on» ja ei kehtesta mingeid ei selgelt väljendatud ega eeldatavaid garantiisid.

Vastutuse piirang
Firma ei vastuta mistahes otseste või kaudsete, spetsiaalsete, juhuslike või loomulike kahjumite, kahjustuste eest, mis tekivad internetipoe apshop.eu  koduleheküljel esitatud materjali kasutamisel või kasutamise võimatuse korral. See sisaldab, kuid ei ole piiratud andmete kaotsimineku, tulu kaotamise, vigastuste või surma tekitamise, varale kahju tekitamisega jne, isegi kui Firma või tema esindaja olid hoiatatud selliste tagajärgede võimalikust saabumisest.

Viited
Kuna internetipoe apshop.eu kodulehekülg või sisaldada viiteid kolmandate isikute internetilehekülgedele, Firma teatab, et ei kanna vastutust internetilehekülje, millele on tehtud viide, sisu eest. Firma toob ära ülalnimetatud viited kasutaja mugavuseks ja ei toeta igal internetileheküljel, millele on tehtud viide, toodud firmat või teavet.

Kaupade või teenuste olemasolu
Internetipoe apshop.eu koduleheküljel toodud kaupade või teenuste olemasolu ja selle kauba või teenuse kirjeldus võivad erineda sõltuvalt riigist. Konsulteerige internetipoe esindajaga täpse info saamiseks kauba/teenuse kohta.

Teie poolt saadetav teave
Teil on keelatud saata või edastada mistahes ebaseaduslikku, ähvardavat, ebaviisakat või muud sorti solvavat materjali Firma või temaga seotud isikute aadressile.

Teie avaldused
Igat materjali, teavet või ideed, mis esitatud või saadetud internetileheküljel toodud sidevahenditele, käsitletakse mittekonfidentsiaalsetena ja mitte kellegi omandina. Firma või levitada või muul viisil kasutada teie poolt esitatut mistahes eesmärkidel. Kui mingi osa esitatud teabest sisaldab isikuandmeid, teie nõustute, et Firma võib kasutada sellist personaalset teavet mistahes ärivajadusteks. Personaalse teabe kasutamises on kokkulepitud konfidentsiaalsuse avalduses.

Teabe eksport
Mitte mingi teave ei või olla allalaaditud või muul viisil eksporditud käesolevalt internetileheküljelt rikkumaks Firma õigusi ja Eesti Vabariigi seadusandlust.

Jurisdiktsioon ja seadusandluse valik
Kõik Firmale ja internetipoele apshop.eu adresseeritud pretensioonid peavad olema lahendatud vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele ja Eesti Vabariigis.


No products

To be determined Shipping
0,00 € Tax
0,00 € Kokku:

Prices are tax included

Kassasse