This shop uses cookies and other technologies so that we can improve your experience on our sites.

close

YLEISET KAUPPAEHDOT

Nämä ehdot ovat voimassa 1.1.2012 alkaen.

1. YLEISTÄ
1.1.  APSHOP.EU on Viron tasavallan elinkeinorekisteriin rekisteröity verkkokauppa (jäljempänä Verkkokauppa).
1.2.  Apshop.eu-verkkokaupan omistaja ja ylläpitäjä on Profmotors OÜ, jonka rekisteritunnus on 16363590, osoite Männiku tee 96G, Tallinna 11215, Viro, jäljempänä Myyjä.
1.3.  Nämä ehdot koskevat Myyjän ja Ostajan välistä suhdetta, kun Ostaja ostaa apshop.eu-verkkokaupan kautta myytäviä tuotteita ja ne toimitetaan Ostajalle.
1.4.  Ostaja on näiden ehtojen mukaan oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka kotipaikka on Viron tasavallassa tai sen ulkopuolella. Tiettyjen verkkokaupan kautta myytävien tavaraluokkien ostamiseksi ja toimittamiseksi Myyjä voi vaatia Ostajalta myös lisäasiakirjoja, lisenssejä, lupia jne., jotka mahdollistavat näiden tavaraluokkien ostamisen, varastoinnin tai vastaanottamisen ja/tai lähettämisen postilähetysten muodossa.
1.5.  Kuluttajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka tekee kauppaa, joka ei liity itsenäisen liike- tai ammattitoiminnan toteuttamiseen.
1.6.  Tilaamalla tuotteita verkkokaupasta tilaaja solmii kauppasopimuksen. Nämä ehdot ovat kauppasopimuksen ehtoja.
1.7.  Ostaja ja Myyjä noudattavat suhteissaan näitä ehtoja sekä Viron tasavallan lainsäädäntöä.

2. REKISTERÖITYMINEN JA HENKILÖTIEDOT
2.1.  Verkkokaupan kautta myytävien tuotteiden ostamiseksi Ostajan tulee rekisteröityä. Rekisteröitymällä Ostaja antaa Myyjälle henkilötietoja siinä laajuudessa, kuin se on tarpeen tilauksen toteuttamiseksi ja sen toimittamiseksi.
2.2.  Myyjä sitoutuu säilyttämään ja käyttämään Ostajan toimittamia henkilötietoja täysin Viron tasavallan henkilötietoja koskevan lainsäädännön mukaisesti.
2.3.  Myyjä sitoutuu olemaan luovuttamatta julkisesti ja/tai rajoitetulle henkilöjoukolle, rahasta ja/tai veloituksetta Ostajalta saatuja henkilötietoja, ellei osan henkilötiedoista ilmoittaminen ole välttämätöntä tuotteiden luovuttamiseksi Ostajalle (mukaan lukien toimitusosoitteen maininta tuotteiden pakkauksessa ja rahtikirjassa).
2.4.  Myyjä ei ole vastuussa Ostajan antamien tietojen oikeellisuudesta. Ostaja on yksin vastuussa tilauksista, joita ei voida toteuttaa tai jotka toteutetaan viiveellä, jos tuotteiden toimittamatta jättäminen tai toimituksen viivästyminen johtuu Ostajan antamista virheellisistä tiedoista.

3. TUOTTEIDEN TILAUSMENETTELY
3.1. Kaikki verkkokaupan kuvastossa olevat hinnat on esitetty euroina. Hinnat sisältävät virolaisen
arvonlisäveron. Jos Ostaja, joka on oikeushenkilö tai yksityinen yrittäjä ja asuu jossain toisessa Euroopan unionin maassa, kuin Viron tasavalta, haluaa ostaa tuotteita ilman arvonlisäveroa, Ostajan on toimitettava Myyjälle voimassa oleva Ostajan ALV-numero.  
3.2.  Tilatakseen tuotteita Ostaja lisää virtuaaliseen ostoskoriin haluamansa määrän
valitsemiansa tuotteita. Tuotteen lisääminen virtuaaliseen ostoskoriin tapahtuu klikkaamalla "Lisää ostoskoriin" -painiketta tuotteen kuvaussivulla.
3.3.  Täytettyään virtuaaliostoskorin valituilla tuotteilla Ostaja siirtyy kassalle. Kassalla Ostaja tarkistaa rekisteröinnin yhteydessä syöttämänsä toimitusosoitteen ja tarvittaessa muuttaa sitä, valitsee toimitustavan ja maksaa tilauksen millä tahansa järjestelmän ehdottamalla tavalla. Tilaus katsotaan jätetyksi siitä hetkestä lähtien, kun vaadittu summa on saapunut Myyjän tilille.
3.4.  Tuotteita, joiden kuljettamista on rajoitettu Viron lainsäädännön mukaisesti, ei voida toimittaa postitse, vaan Ostaja voi vastaanottaa ne verkkokaupan pääkonttorissa osoitteessa: Männiku tee 96 G, Tallinna, Viro. Vastaanottaakseen tällaisen tuotteen Viron tasavallan asukkaan on esitettävä voimassa oleva lupa sen ostamiseen. Ulkomailla asuvien tulee kun he noutavat tuotteita, joiden kuljettamista Viron tasavallan valtionrajan yli on rajoitettu, toimittaa asiakirjapaketti, jossa on luvat valitun tuotteen vientiin, kuljetukseen ja tuontiin asiakkaan asuinmaan alueelle.
3.5.  Näiden ehtojen kohdassa 3.4 määritellyistä rajoituksista ilmoitetaan verkkokaupan kuvastossa
olevassa tuotekuvauksessa. 
3.6.  Tuote toimitetaan valmistajan mukaisessa kokoonpanossa, ellei tuotekuvauksessa toisin mainita.
3.7.  Myyjä varaa oikeuden 5 (viiden) päivän kuluessa ilmoittaa Ostajalle tilauksen toteuttamisen mahdottomuudesta
johtuen vaaditun tuotteen tai valitun tuotteen vaaditun määrän puutteesta Myyjän tai valmistajan varastossa ja tarjota hänelle mahdollisuus valita toinen tuote. Tilauksen hinta lasketaan uudelleen tilauksen uuden koostumuksen mukaisesti. Mikäli ostohinta on tilauksen oikaisun jälkeen korkeampi kuin aiemmin maksettu kauppahinta, Ostaja sitoutuu maksamaan erotuksen Myyjälle. Mikäli kauppahinta tilauksen oikaisun jälkeen on pienempi kuin aiemmin maksettu kauppahinta, Myyjä palauttaa erotuksen Ostajalle 14 pankkipäivän kuluessa uuden kauppahinnan muodostumisesta.
3.8.  Tilaukset otetaan vastaan ​​24 tunnin sisällä.
3.9.  Ostajalla, jolla on Viron tasavallan velvoitelain 34 §:n mukainen kuluttajan asema, on oikeus käyttää oikeuttaan 50 %:n ennakkomaksuun ostohinnasta Viron tasavallan lainsäädännön mukaisesti ennen tilauksen vastaanottamista. Tässä tapauksessa Ostaja noutaa tuotteet itsenäisesti Myyjältä ja maksaa loput 50% kauppahinnasta Myyjän kassalle tuotteiden vastaanottamisen yhteydessä. Tuotteiden toimitusta postitse tässä kohdassa määritellyssä tapauksessa ei suoriteta.

4. MAKSUEHDOT JA -TAVAT
4.1.  Tuotteista maksetaan ilauksen tekemisen yhteydessä millä tahansa järjestelmän ehdottamalla tavalla. Tuotteista voidaan maksaa luottokortilla tai pankkisiirrolla.
4.2.  Tuotteet katsotaan maksetuiksi siitä hetkestä lähtien, kun vaadittu summa on saapunut Myyjän tilille.
4.3.  Tuotteiden omistusoikeus siirtyy Myyjältä Ostajalle siitä hetkestä lähtien kun ne on täysin maksettu.
4.4.  Tilaus, jota ei ole maksettu seitsemän (7) päivän kuluessa, peruutetaan.

5. TUOTTEIDEN TOIMITUS
5.1.  Tuotteiden toimitus Viron tasavallan alueella tapahtuu kuriirin tai postilaitoksen välityksellä tai Ostaja voi vastaanottaa tuotteet henkilökohtaisesti Myyjän myymälästä, jos Ostaja on valinnut tämän toimitustavan tilausta tehdessään. Riski tuotteiden vahingossa tapahtuvasta katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy Ostajalle siitä hetkestä, kun Ostaja on vastaanottanut tuotteet.
5.2.  Tuotteiden toimittus Viron tasavallan ulkopuolelle tapahtuu kuriirin tai postilaitoksen välityksellä. Riski tuotteiden vahingossa tapahtuvasta katoamisesta tai vahingoittumisesta siirtyy Myyjältä Ostajalle siitä hetkestä lähtien, kun tuotteet on luovutettu kuriirille tai postilaitokselle
kuljetettavaksi.
5.3.  Myyjä sitoutuu pakkaamaan ja merkitsemään tuotteet asianmukaisesti. Tuotteiden pakkaamisen ja merkintöjen tulee varmistaa niiden turvallisuus kuljetuksen aikana.
5.4.  Mikäli tilattuja tuotteita on Myyjän varastossa vaadittu
määrä, tuotteet lähetetään 7 (seitsemän) arkipäivän kuluessa tilauksen maksupäivästä. Jos tilatut tuotteet ja niiden vaadittu määrä eivät ole Myyjän varastossa, mutta ovat valmistajan varastossa, tuotteet lähetetään 30 (kolmenkymmenen) päivän kuluessa siitä, kun Ostaja on maksanut tuotteet, ellei Myyjä toisin määrää.
5.5.  Jos toimitus Ostajan valitsemalla tavalla määrätylle alueelle tai maahan on jostain syystä mahdotonta,
Myyjä ja Ostaja sopivat toisesta toimitustavasta ja sen hinnasta.
5.6. Mikäli Ostaja ei ota vastaan tuotteita ​​rahdinkuljettajalta, Ostaja vastaa itse tuotteiden palautuskustannuksista
ja tarvittaessa maksaa tuotteiden uudelleen lähettämisestä Ostajalle.

6. TAKUU, REKLAMAATIOAIKA JA -TAPA, SOPIMUKSEN PERUUTTAMINEN
6.1.  Ostajilla, yksityishenkilöillä, jotka eivät ole yrittäjiä ilman toiminimeä ja joilla on Viron tasavallan velvoitelain 34 artiklan mukainen kuluttajan asema, on oikeus palauttaa tuotteet Myyjälle ja irtisanoa myyntisopimus Viron tasavallan velvollisuuslain 56 §:n mukaan, jos se jostain syystä on tarpeen.
6.2.  Palautettaessa tuotteita näiden ehtojen kohdan 6.1 mukaisesti tuotteiden on oltava käyttämättömiä ja ne on pakattava alkuperäiseen pakkaukseen; alkuperäinen pakkaus ei saa olla merkittävästi vaurioitunut, Ostajan on ryhdyttävä kaikkiin toimenpiteisiin tuotteiden pakkauksen vaurioitumisen minimoimiseksi pakkausta purkaessa; tuotteiden on oltava täysin varustein; tuotteissa on oltava valmistajan merkinnät, mukaan lukien merkinnät tuotteiden sarjanumeroista.
6.3.  Mikäli kauppasopimus peruutetaan näiden ehtojen kohdan 6.1 mukaisesti,
Ostaja maksaa tuotteiden Myyjälle toimittamisesta aiheutuvat kulut. Tuotteet tulee pakata ja merkitä siten, että ne eivät vaurioidu kuljetuksen aikana.
6.4.  Ostaja sitoutuu ilmoittamaan Myyjälle viipymättä halustaan ​​peruuttaa kauppasopimus näiden ehtojen kohdan 6.1. mukaisesti ja palauttaa tuotteet Myyjälle viimeistään 14 päivän kuluttua. Tuotteet katsotaan palautetuiksi siitä hetkestä lähtien, kun Myyjä on vastaanottanut ne.
6.5.  Myyjä sitoutuu palauttamaan maksetun kauppahinnan Ostajalle 30 päivän kuluessa tuotteiden vastaanottamisesta ja niiden tarkastuksesta, elleivät Ostaja ja Myyjä ole
toisin sopineet.
 6.6.  Myyjä ei tee takuukorjauksia itsenäisesti. Takuutapauksessa Myyjä toimii välittäjänä Ostajan ja tuotteiden valmistajan tai takuupajan välillä.
6.7.  Korvausvaatimusten nostamisen määräaika on 24 kuukautta sellaisille Ostajille, jotka eivät ole yrittäjiä ilman toiminimeä ja joilla on kuluttajan asema.
6.8.  Tuotteen takuuajan määrää sen valmistaja.
6.9. Myyjä ei ole vastuussa:
6.9.1. Ostajien syystä tapahtuneen tuotteen vaurioitumisesta;
6.9.2. Tuotteen toimintahäiriöstä virheellisen käytön seurauksena;
6.9.3. Tuotteiden normaalista kulumisesta normaalin käytön seurauksena.
6.10. Tuotteen takuukorjaukselle hyväksymisen perusteena on lasku tai kuitti, joka vahvistaa kyseisen tuotteen ostamisen Myyjältä.
6.11. Aika, jonka tuote oli takuukorjauksessa ja/tai huollossa, ei pidennä takuuaikaa.
6.12. Takuuaika alkaa kulua siitä hetkestä, kun Ostaja on vastaanottanut tuotteen.
6.13. Takuutapahtuman sattuessa Ostajan on välittömästi ilmoitettava siitä Myyjälle, kerrottava tapahtuneen yksityiskohdat, lähetettävä kopiot tuotteen ostoa vahvistavasta asiakirjasta ja luovutettava tuote Myyjälle tai Myyjän määräämään huoltokorjaamoon.

7. YLIVOIMAISET ESTEET
7.1.  Velvoitteen rikkominen on anteeksiannettavaa, jos toinen
osapuolista on rikkonut velvoitettaan ylivoimaisen esteen vuoksi. Ylivoimainen este on seikka, jonka toteutumiseen sopijapuoli ei voinut vaikuttaa ja jonka ei kohtuullisuudessa voinut odottaa ottavan sopimusta solmittaessa huomioon tätä seikkaa tai estävän sitä, tai voittavan esteen tai sen seuraukset.

8. ERIMIELISYYKSIEN SELVITTÄMINEN
8.1.  Näiden ehtojen täyttymiseen, tuotteiden tilaamiseen verkkokaupasta ja tilattujen tuotteiden toimittamiseen liittyvät erimielisyydet tulee osapuolten ratkaista neuvotteluteitse. Jos riidan kohteesta ei päästä sopimukseen neuvotteluteitse 30 kalenteripäivän kuluessa, riita viedään Viron tasavallan Harjun maakunnan käräjäoikeuteen ja sitä käsitellään Viron lainsäädännön mukaisesti.


No products

To be determined Shipping
0,00 € Tax
0,00 € Total

Prices are tax included

Check out